Mieszkańcy nadal oczekują na ukończenie krakowskiego parku

Od ponad pięciu lat krakowianie oczekują na stworzenie prawdziwego, oświetlonego i bezpiecznego parku w Grzegórzach – Parku Grzegórzeckiego. Chociaż symboliczne otwarcie tego miejsca miało miejsce pięć lat temu, plany stworzenia parku sięgają znacznie dalej w przeszłość. Obecnie teren przypomina raczej dziką przestrzeń niż park – porośnięty trawą, z chaotycznie rozmieszczonymi ścieżkami, potem porządkowanymi alejkami oraz mrocznymi pozostałościami dawnych budynków, w tym wojskowych. Mimo upiornej atmosfery, miejsce to ma potencjał stać się pięknym i przyjaznym parkiem.

Czy jest szansa na przekształcenie tego miejsca? Zarząd Zieleni Miejskiej informuje, że kompleksowy projekt parku Grzegórzeckiego uzyskał Permisję na Budowę (PNB) na wiatę i budynek biurowo-sztabowy, a teraz trwają prace nad projektem całości zagospodarowania terenu. Po uzgodnieniu projektu zostaną opracowane szczegółowe przedmiary i kosztorysy, które pozwolą określić etapy i rodzaje prac, które będą realizowane w pierwszej kolejności.

Po opracowaniu kosztorysów, zakres prac i etapów zostanie dostosowany tak, aby możliwie najwięcej zadań wykonać przy wykorzystaniu posiadanych środków. Następnie ogłoszone zostanie zamówienie publiczne na realizację inwestycji. Początkowe prace obejmą rozbiórkę budynków nieobjętych ochroną konserwatorską.