Demontaż Mostu Grunwaldzkiego i reorganizacja ruchu drogowego w związku z planowanym remontem

Znaczące pogorszenie stanu technicznego Mostu Grunwaldzkiego w Krakowie wymusiło podjęcie decyzji o jego demontażu. Politechnika Krakowska, która przeprowadziła dokładną ekspertyzę techniczną, oceniła, że bezpieczne użytkowanie tej przeprawy jest możliwe najwyżej do 2038 roku.

Planowane jest, że w miejscu obecnej konstrukcji powstanie nowy most, który będzie łączył Dębniki i Stare Miasto. Jednak przed całkowitym rozebraniem obiektu, zostaną przeprowadzone prace remontowe mające na celu utrzymanie bezpieczeństwa i funkcjonalności mostu aż do planowanego terminu jego demontażu.

Niezależnie od planowanego remontu, wprowadzono już zmiany w organizacji ruchu drogowego na moście. Ograniczono tonaż do 7,5 tony oraz wydzielono skrajny pas jezdni od strony Wawelu na ścieżkę rowerową. Zatem kierowcy muszą teraz uwzględnić te ograniczenia podczas planowania swojej trasy.

Na realizację prac remontowych pozostał czas do 2038 roku. Zarząd Dróg Miasta Krakowa wyłonił już firmę, która ma za zadanie opracować szczegółowy projekt remontu oraz uzyskać wszystkie niezbędne decyzje umożliwiające jego realizację. Zgodnie z podpisaną umową, prace nad projektem powinny zakończyć się do marca przyszłego roku.

W kolejnym etapie, po opracowaniu niezbędnej dokumentacji, Zarząd Dróg Miasta Krakowa planuje ogłosić przetarg na wykonawcę prac remontowych. Planowany termin ogłoszenia przetargu to przełom II i III kwartału 2025 r. W ramach remontu przewidziana jest wymiana nawierzchni jezdni i torowiska, naprawa płyty żelbetowej oraz przebudowa ciepłociągu. Szczegółowy zakres prac zostanie określony po finalizacji projektu.