Historiczna Hala Targowa na ulicy Daszyńskiego zyska status zabytku

Rzadko spotykana konstrukcja Hali Targowej na ulicy Daszyńskiego zostanie niebawem uwieczniona jako część narodowego dziedzictwa, dzięki decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o jej wpisaniu do rejestru zabytków. Ten wyjątkowy budynek ma na celu chronić niewątpliwą wartość architektoniczną, która nie mogła pozostać niezauważona.

Konserwator Zabytków poinformował samorząd miasta o swojej decyzji o rozpoczęciu procedury włączenia owej hali do oficjalnego rejestru zabytków. Ta decyzja podyktowana była unikalnym charakterem budynku, który stanowi istotny element lokalnej struktury urbanistycznej.

W tym samym czasie, konserwator wystosował formalne zapytanie do Spółdzielni Spożywców „Społem” Podwawelska, mające na celu podjęcie decyzji o zaprzestaniu wszelkich działań remontowych prowadzonych na terenie budynku. Decyzja ta ma na celu uspokojenie niepokojów społeczności lokalnej, które wynikły w wyniku planów przeznaczenia hali na centrum rozrywki i klub nocny, co mogłoby naruszyć jej historyczny charakter.