Zaakceptowany poziom wiarygodności kredytowej Krakowa przez S&P Global Ratings

Amerykańska firma S&P Global Ratings, specjalizująca się w ocenie ratingu, potwierdziła długoterminowy ranking wiarygodności kredytowej dla miasta Krakowa, który utrzymuje się na stałym poziomie „A-„. Agencja również określiła perspektywy miasta jako stabilne. Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, podkreśla, że jest to najwyższa możliwa ocena do osiągnięcia dla jednostki samorządu terytorialnego i jednocześnie obiektywna miara miejskiej polityki finansowej.

Według uzasadnienia agencji, stabilność perspektyw ma swoje odbicie w przekonaniu S&P Global Ratings, że finanse Krakowa są dobrze zarządzane. Oczekuje się dalszego ograniczenia wzrostu wydatków, co przyczyni się do znaczącej poprawy wyników fiskalnych. Z prognoz agencji wynika, że od 2024 roku zadłużenie Krakowa będzie systematycznie maleć. Spodziewane jest utrzymanie umiarkowanego poziomu długu oraz solidnej płynności finansowej.

Prezydent Majchrowski podkreśla, że rozwój miasta i troska o ciągłą poprawę jakości życia mieszkańców często wiążą się z trudnymi decyzjami finansowymi. Wszystkie te decyzje są jednak starannie przemyślane i dogłębnie analizowane, co zostało docenione w raporcie S&P. Ta pozytywna ocena dowodzi, że pomimo wyzwań budżetowych, Kraków radzi sobie doskonale. Miasto nadal się rozwija, a jego sytuacja finansowa pozostaje stabilna i bezpieczna.

W uzasadnieniu S&P podkreślono również, że Kraków – drugie pod względem wielkości miasto Polski – charakteryzuje się niższym stopą bezrobocia niż wiele innych polskich miast, a liczba mieszkańców stale rośnie. Ten wzrost jest częściowo związany z intensywnym napływem uchodźców z Ukrainy, z których wielu zdecydowało się na stałe osiedlić w Krakowie.

Agencja S&P Global Ratings doceniła również doświadczenie władz Krakowa w implementacji mądrych strategii oszczędnościowych. Podkreśliła, że są one zdolne do ograniczenia wzrostu wydatków bieżących i majątkowych w razie potrzeby. Przewiduje się jednocześnie wyższe wpływy podatkowe, a na koniec 2023 roku przewiduje się zmniejszenie wydatków inwestycyjnych związanych z wygaśnięciem dotacji UE wynikających z Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) na lata 2014-2020. Projekty związane z nowymi WRF będą na początkowym etapie realizacji.