Inicjatywa obywatelska przeciwko budowie pomnika Orląt Lwowskich w krakowskim parku

W Krakowie zainicjowany został projekt uchwały obywatelskiej, który jeśli zostanie przegłosowany przez miejscową Radę Miasta, może powstrzymać plany stworzenia pomnika upamiętniającego Orlęta Lwowskie w parku noszącym imię Wisławy Szymborskiej. Organizatorzy tej inicjatywy zachęcają do składania podpisów poparcia na Facebooku, potrzebują minimum 300 podpisów, aby ich wniosek mógł trafić do obrad na sesji Rady Miasta. Liczba tych podpisów rośnie w szybkim tempie.

Założeniem tego obywatelskiego przedsięwzięcia jest unieważnienie wcześniej podjętej przez radnych decyzji dotyczącej lokalizacji pomnika.

„My, mieszkańcy Krakowa, którzy przez ostatnie 12 lat staraliśmy się o utworzenie parku przy ulicy Karmelickiej – parku, który ostatecznie nazwano imieniem Wisławy Szymborskiej – apelujemy o porzucenie planów umieszczenia tam pomnika Orląt Lwowskich. Uważamy, że połączenie dwóch różnych narracji – heroicznej walki Orląt Lwowskich oraz twórczości literackiej Noblistki – nie sprzyja ani refleksji nad tymi bohaterami, ani promowaniu dziedzictwa Wisławy Szymborskiej. Ten park został zaprojektowany jako miejsce rekreacji i literackiej inspiracji, co wyklucza lokalizację majestatycznego monumentu. Plan pomnika, który zdobył pierwsze miejsce w konkursie organizowanym przez ZZM, zakłada postawienie dużej konstrukcji, która potrzebuje odpowiedniego kontekstu i przestrzeni. Park na Karmelickiej nie oferuje wystarczającej powierzchni do organizowania uroczystości patriotycznych. Umiejscowienie pomnika nie było przedmiotem konsultacji z mieszkańcami ani Radą Dzielnicy I. Dodatkowo, podczas konsultacji koncepcji parku prowadzonych przez ZZM, uczestnicy sprzeciwiali się umieszczaniu w nim rzeźb czy pomników.”