Planowana budowa nowego przystanku kolejowego Mnichów na trasie Kraków – Kielce

Komunikat o planowanej budowie nowego przystanku kolejowego obok linii kolejowej nr 8 podały PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. Prystanek ten, oprócz peronów, będzie posiadał również parking, co znacznie usprawni komunikację dla mieszkańców sąsiednich osiedli. Ta inwestycja jest częścią strategii „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” realizowanej w województwie świętokrzyskim.

Firma zwycięska w przetargu, poza realizacją prac budowlanych, musi również zadbać o przygotowanie potrzebnej dokumentacji projektowej i pozyskanie wymaganych zezwoleń i uzgodnień. Według prognoz PLK SA, podróżni będą mogli korzystać z nowo powstałego przystanku od drugiej połowy roku 2025. Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, podkreśla, że projekt jest odpowiedzią na wykluczenie komunikacyjne mniejszych miejscowości i zachęca do korzystania z bezpiecznego, szybkiego i ekologicznego transportu kolejowego.

Nowe perony zostaną umieszczone blisko przejazdu kolejowo-drogowego, na zachód od Mnichowa. W ramach inwestycji powstaną dwa perony, które będą dostępne dzięki nowym ciągom komunikacyjnym. Przystanek będzie wyposażony w parking, który umożliwi łatwe przesiadki. Na terenie przystanku pojawią się latarnie LED i system monitoringu, co zapewni bezpieczeństwo pasażerom. Mnichów zapewni pełną dostępność dla osób o ograniczonej mobilności dzięki specjalnym ścieżkom oraz nawierzchni o różnorodnej strukturze. Ważne ułatwienia to również wiaty, ławki, tablice informacyjne oraz system nagłośnienia. Inwestycja obejmuje również modernizację przejazdu kolejowo-drogowego poprzez instalację rogatków oraz sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, które uruchamiane będą automatycznie przez nadjeżdżający pociąg.

Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., podkreśla, że każda nowa inwestycja ma na celu poprawę warunków życia i podróżowania dla wielu osób. Dodaje również, że firma realizuje wiele ważnych projektów na terenie województwa świętokrzyskiego, a Przystanek Mnichów to kolejny z nich.

„Rządowy Program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” ma na celu ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. Przeznaczono na to 1 mld zł, które zostaną wykorzystane m.in. na budowę lub modernizację przystanków kolejowych oraz na prace związane z dostępem do miejsc parkingowych dla pasażerów. W województwie świętokrzyskim podróżni już korzystają z przystanków wybudowanych w ramach tego programu w Dębskiej Woli i Włoszczowicach, a nowe perony powstaną również m.in. w Grochowiskach, Górkach Szczukowskich, Piekoszowie, Podchojnach czy Ludyni.