Kampania promująca płacenie podatków w Krakowie: Twój wkład w barwne oblicze miasta

Trwa trzynasta kampania mająca na celu zmotywowanie mieszkańców Krakowa do rozliczenia swojego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w tym właśnie mieście. Kampania przypomina, że każda złotówka wpłacona pod tytułem PIT stanowi istotny wkład w rozwijanie i doskonalenie przestrzeni miejskiej, która jest naszym codziennym domem i miejscem pracy. Poprzez wprowadzenie różnych kolorów – zielonego dla parków, niebieskiego dla tramwajów, żółtego dla budynków szkolnych, czerwonego dla odrestaurowanych dachów historycznych kamienic oraz czarnego dla asfaltowych dróg – kampania wizualizuje sposób, w jaki nasze pieniądze przyczyniają się do ulepszania naszego najbliższego otoczenia.

Proces przekierowania swojego PIT do Krakowa jest prosty – wystarczy zaktualizować swój adres zamieszkania w rocznym zeznaniu podatkowym. Ustawa o podatkach mówi, że pieniądze z PIT są dzielone pomiędzy samorządy i kierowane do lokalnej społeczności – czyli do miejsca, gdzie żyjemy, pracujemy i korzystamy z różnego rodzaju usług.

W Krakowie wpływy z PIT mają znaczący udział w budżecie miasta, stanowiąc około 1/4 jego rocznej sumy. Na koniec 2022 roku, kwota ta sięgnęła 2 mld 18 mln zł, a to wszystko dzięki 677 259 osobom, które rozliczyły swój podatek dochodowy w Krakowie. Średnio jeden podatnik przekazał do miejskiego budżetu prawie 3 tys. zł. W ciągu ostatnich trzech lat liczba podatników wzrosła o blisko 70 tys., co pokazuje, że Kraków nadal ma duży potencjał do zdobycia nowych mieszkańców i podatników – zwłaszcza biorąc pod uwagę dodatnie saldo migracji.

Promocja kampanii prowadzona jest głównie w Internecie i za pomocą miejskich kanałów informacyjnych, a także na mediach społecznościowych. Plakaty z hasłem „Nadaj barw swojemu miastu. Płać podatki w Krakowie” będą widoczne również na przystankach komunikacji miejskiej, w tramwajach i autobusach MPK oraz na ekranach w komunikacji miejskiej.

Aby przenieść swoje opodatkowanie do Krakowa nie potrzebujesz stałego meldunku – wystarczy tu mieszkać. Miejscem rozliczenia osoby fizycznej jest urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika na dzień składania zeznania podatkowego. W swoim formularzu PIT możesz wprowadzić krakowski adres zamieszkania i dane właściwego urzędu skarbowego. W Krakowie działa sześć takich urzędów, a ten właściwy dla ciebie zależny jest od twojego miejsca zamieszkania. Możesz skorzystać ze specjalnej wyszukiwarki, która przypisuje do konkretnego adresu odpowiedni urząd skarbowy.

Mieszkaniec niezameldowany na stałe w Krakowie, ale płacący tu PIT, ma prawo do korzystania z Karty Krakowskiej – programu miejskiego uruchomionego w 2018 roku. Posiadacze karty mogą korzystać z licznych zniżek i preferencji, m.in. w komunikacji miejskiej, instytucjach kultury czy też dostępie do wybranych towarów i usług oferowanych przez partnerów programu.