Podpisano umowę na stworzenie dokumentacji projektowej dla budowy drogi ekspresowej S7 Kraków-Myślenice

14 marca Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podała do informacji, że zawarto umowę na stworzenie projektu rozbudowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków – Myślenice. Wynikiem przetargu było wyłonienie firmy projektowej IVIA SA z Katowic, której teraz powierzono wykonanie tego zadania.

Zgodnie z umową, spółka IVIA SA ma sześć lat na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi. Pierwsze propozycje trasy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków – Myślenice mają być gotowe w 2025 roku. Nie wyznaczono jednak wskazań co do preferowanego wariantu trasy.

We wstępnej fazie prac, firma skieruje swoją uwagę na inwentaryzację obszaru, którym potencjalnie miałaby przebiegać planowana droga. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie krakowskiego oddziału GDDKiA.

W odpowiedzi na tę wiadomość, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski wysłał list do ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka. W liście prezydent przypomniał o problemach związanych z budową drogi ekspresowej S7, potwierdził stanowisko Miasta i wyraził gotowość do współpracy w celu efektywnej realizacji inwestycji z uwzględnieniem interesów lokalnej społeczności.

W piśmie prezydenta zawarto także uwagi Gminy Miejskiej Kraków, które wcześniej były przekazane Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad oraz Dyrektorowi Oddziału Kraków GDDKiA. Dotyczyły one studium korytarzowego dla wymienionej inwestycji, opracowanego przez GDDKiA w 2022 roku. Ponownie podkreślono obawy mieszkańców Krakowa związane z realizacją tej inwestycji.

Jacek Majchrowski skupił się na konieczności sprawnego przeprowadzenia budowy brakującego odcinka drogi ekspresowej S7 pomiędzy Krakowem a Myślenicami. Podkreślił to, odnosząc się do zaawansowanych prac prowadzonych przez GDDKiA nad budową drogi S7 po północnej stronie miasta, które mają zakończyć się w 2025 roku. Wyraził obawy, że otwarcie drogi do Krakowa od strony północnej poprzez drogę S7, bez jednoczesnego udrożnienia trasy wychodzącej z miasta w kierunku południowym, może spowodować poważne problemy z przeciążeniem układu drogowego.

Prezydent Krakowa zaapelował o uwzględnienie w dalszych badaniach tylko trzech wariantów inwestycji – rozpoczynających się w węzłach autostrady A4: Kraków Bielany i Kraków Bieżanów oraz rozbudowy do parametrów drogi ekspresowej istniejącej drogi krajowej DK7. Te propozycje, oparte na ochronie jakości życia mieszkańców Krakowa i walorów środowiska, mogą prowadzić do stworzenia koncepcji drogi S7 od Krakowa do Myślenic akceptowalnej dla mieszkańców.