Obchody 10-lecia Stowarzyszenia Metropolia Krakowska: Podsumowanie dekady współpracy metropolitalnej

22 marca o godzinie 11:00 miało miejsce uroczyste otwarcie celebrowania 10-letniego istnienia Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Udział w ceremonii wzięły liczne osobistości, wśród których znaleźli się Prezydent Krakowa – Jacek Majchrowski, prezes Zarządu Stowarzyszenia, członkowie Walnego Zebrania Członków, a także reprezentanci gmin członkowskich, którzy przez lata angażowali się w rozwijanie współpracy na płaszczyźnie metropolitalnej.

To wydarzenie stanowiło doskonałą okazję do podsumowania dziesięciolecia efektywnej działalności Stowarzyszenia, której kształtowanie było możliwe dzięki zaangażowaniu osób odpowiedzialnych za kreowanie partnerstwa metropolitalnego. Jak wyjaśnił Witold Słomka, Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne (kadencja 2014–2018), decyzja o utworzeniu Stowarzyszenia nie była łatwa. Wymagała wielu miesięcy dyskusji i negocjacji. Tym bardziej satysfakcjonujące są osiągnięte rezultaty. To zaowocowało intensywną, owocną współpracą metropolitalną, której siła zasadza się na poszanowaniu różnorodności i zdolności do dialogu oraz podejmowania wspólnych decyzji – dodała Elżbieta Burtan, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia MK oraz Wójt Gminy Zabierzów.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska powołane do życia dziesięć lat temu stało się platformą dla skoordynowanej, harmonijnej współpracy gmin, której celem jest poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego. 10-letnie obchody Stowarzyszenia to czas refleksji i podsumowania dotychczasowych osiągnięć, ale także motywacja do dalszych działań na rzecz rozwoju obszaru w duchu partnerstwa i solidarności.

Sformowanie tak efektywnej współpracy metropolitalnej pomiędzy gminami wymagało współudziału włodarzy z trzech kadencji samorządowych. Zaangażowanie nie tylko szefów gmin, ale także ponad 200 urzędników oraz pracowników Biura Metropolii Krakowskiej pozwoliło osiągnąć zaprezentowane rezultaty. Jacek Majchrowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, podkreślił, że wspólnotowość metropolitalna widoczna jest w codziennym życiu mieszkańców, które stale ulega poprawie.

Między innymi w 2013 roku Ministerstwo Rozwoju umożliwiło pozyskanie funduszy na realizację projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020. Decyzja o utworzeniu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska zapadła 27 marca 2014 roku, po sześciu miesiącach rozmów między przedstawicielami Miasta Krakowa oraz sąsiednich gmin. Pierwszym wyzwaniem było uzgodnienie wspólnej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020, co zaowocowało przekazaniem ponad 1,5 mln zł dla gmin Metropolii Krakowskiej.

Rok 2018 to czas intensywnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza, a najważniejszym wydarzeniem był „Plan likwidacji kotłów węglowych w Metropolii Krakowskiej do 2022 r.”. W dniu 14 grudnia 2021 roku została przyjęta Strategia Metropolia Krakowska 2030 – pionierski dokument rozwoju nadlokalnego określający cele i kierunki działania w siedmiu dziedzinach współpracy.

Długotrwała praca, rozmowy i ustalenia w dziedzinie mobilności zaowocowały wprowadzeniem Biletu Metropolitalnego. 28 listopada 2023 roku przyjęto Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który określa zasady mobilności i transportu dla 36 gmin obszaru funkcjonalnego Krakowa. W grudniu 2023 roku została przyjęta nowa Strategia ZIT Metropolii Krakowskiej, co skutkowało przekazaniem 154,96 mln euro do gmin Metropolii Krakowskiej na kolejne pięć lat.

Przez całe dekadę swojej działalności, Stowarzyszenie angażowało się w liczne sieci współpracy i projekty międzynarodowe. Organizowane są fora tematyczne, wizyty studyjne oraz coroczne Forum Metropolii Krakowskiej. Stowarzyszenie zainicjowało podpisanie deklaracji poparcia współpracy metropolitalnej przez 20 gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa oraz powiaty krakowski i wielicki.

Podsumowując, przez ostatnie 10 lat, dzięki wzajemnemu szacunkowi i otwartości na innowacje, Stowarzyszenie Metropolia Krakowska zbudowało mocne partnerstwo, które pozwoliło osiągnąć ambitne cele i kształtować przyszłość w duchu zrównoważonego rozwoju. „Jestem przekonany, że położyliśmy fundamenty, na których następujący po nas samorządowcy, będą mogli rozwijać współpracę w duchu dialogu i wzajemnego zrozumienia”- podkreśla Jacek Majchrowski, Prezes Zarządu SMK.