Inwestycyjne plany Krakowa na rok 2024 w sektorze edukacji

W 2024 roku, Rada Miasta Krakowa zatwierdziła budżet miejski oraz Wieloletnią Prognozę Finansową. Planowane jest wyasygnowanie sumy 2,6 miliarda złotych na cele edukacyjne i wychowawcze, co pokazuje jak duże znaczenie miasto przykłada do sfer oświatowych.

Warto jednak podkreślić, że subwencja oświatowa przekazywana przez rząd centralny nie pokrywa w pełni wymogów finansowych stawianych przed systemem edukacji. Dlatego Kraków, dążąc do zapewnienia najwyższych standardów nauczania oraz efektywnego funkcjonowania placówek oświatowych, każdego roku dokłada dodatkowe fundusze z budżetu miejskiego.

Na 2024 rok, miasto zaplanowało również szereg nowych inwestycji w sektorze edukacji. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie będzie odpowiedzialne za realizację następujących projektów:

  • rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 przy ulicy Sucharskiego
  • rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ulicy Ćwikłowej
  • rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 (SP 133) przy ulicy Wrony
  • nowa budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 przy ulicy Stawowej
  • dobudowa pawilonu przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 przy ulicy Prawocheńskiego

Oprócz powyższych projektów, kontynuowane będą również inwestycje zaczęte wcześniej. Wśród nich znajdują się rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 przy ul. Grochowej oraz rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 54 wraz z przestrzenią dla przedszkola przy ul. Tynieckiej. Łączny koszt tych inwestycji w sektorze „Oświata i wychowanie” wyniesie ponad 42 miliony złotych.

Inwestycje w edukację są kluczowym elementem rozwoju miasta, wpływając na postęp społeczny i gospodarczy. Dodatkowo, poprawiają one jakość kształcenia oraz bezpieczeństwo uczniów.