Kraków wprowadza zabezpieczenia dla migrujących płazów

W mieście Kraków, prowadzonych jest szereg działań mających na celu ochronę migrujących płazów. W tym celu, miasto rozpoczęło instalację specjalnych barier ochronnych. Ten krok został podjęty przez Zarząd Zieleni Miejskiej, który dąży do ochrony naturalnego procesu migracji tej grupy zwierząt.

Zarząd Zieleni Miejskiej zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób korzystających z dróg na terenie miasta – szczególnie wzdłuż takich ulic jak Bogucianka, Tyniecka w pobliżu Jednostki Wojskowej, Pietrusińskiego, Wyłom, Swoszowicka, Ściegiennego, Jerzmanowskiego. Wielką ostrożność powinni wykazywać zarówno kierowcy samochodów, jak i użytkownicy rowerów czy hulajnóg. W wielu miejscach na tych drogach już zamontowano bariery przeznaczone dla przemierzającej je żaby trawnej – gatunku, który jako pierwszy rozpoczyna sezon migracyjny w poszukiwaniu terenów lęgowych.

Działania te mają charakter okresowy i są prowadzone od momentu pojawienia się pierwszych migrujących płazów aż do końca ich migracji, która prawdopodobnie zakończy się pod koniec pierwszej dekady maja. Warto jednak pamiętać, że te terminy mogą ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych.

Wszystkich, którzy chcieliby aktywnie włączyć się w działania na rzecz ochrony płazów, Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza do współpracy jako wolontariuszy. Pomoc jest szczególnie potrzebna w procesie bezpiecznego przenoszenia płazów na tereny ich migracji. Jak podkreśla ZZM, każda para rąk jest na wagę złota.

Jednostka apeluje również o wsparcie działań na rzecz przetrwania migrujących płazów. Ich liczebność maleje z roku na rok, dlatego tak ważne jest zapewnienie im bezpiecznych warunków podczas migracji.