Rozpoczęcie prac remontowych na rondzie Mogilskim spowoduje utrudnienia dla kierowców

Podjęto działania remontowe na istotnym węźle komunikacyjnym miasta, jakim jest rondo Mogilskie. W związku z tym kierowcy powinni spodziewać się pewnych komplikacji na drodze.

W dniu 21 lutego, środę, zaczęły się prace konserwacyjne mające na celu poprawę stanu technicznego ronda Mogilskiego. Planem jest wymiana elastomerowych profili uszczelniających dylatacje na tym konkretnym rondzie. Pozycja tych elementów to miejsce zjazdu z ronda w kierunku al. Beliny-Prażmowskiego.

Prace rozpoczęły się o godzinie 6.00, a ich zakończenie przewidziane jest na następny dzień, czwartek 22 lutego, około godziny 18:00.

Zakres prac obejmuje wymianę elastomerowych profili uszczelniających dylatację na rondzie Mogilskim. Te elementy znajdują się w urządzeniu przecinającym pięć pasów ruchu, umiejscowionym w miejscu styku ustroju nośnego i przyczółku wiaduktu. Operacje remontowe będą realizowane na każdym z pasów, zaczynając od prawego skrajnego pasa. W trakcie prac, odpowiedni pas zostanie czasowo wyłączony z ruchu.

Łączne koszty konserwacji wynoszą około 84 tysiące złotych.