"Mieszkanie za remont" – Nowa możliwość dla krakowian dzięki miejskiemu programowi

W dniach od 1 do 29 marca odbędzie się trzecia edycja programu „Mieszkanie za remont”. Jest to inicjatywa miasta, która oferuje możliwość wynajmu lokalu mieszkalnego w zamian za przeprowadzenie w nim prac remontowych w ciągu najbliższego roku. Po zakończeniu remontu, osoba, która złożyła wniosek, ma prawo do wynajmu lokalu na czas nieokreślony. Czynsz jest ustalany na podstawie oceny wartości użytkowej lokalu i oscyluje w granicach od 5,96 zł/m2 do 15,22 zł/m2.

O udział w programie mogą ubiegać się mieszkańcy Krakowa, którzy nie posiadają własnej nieruchomości ani nie są współwłaścicielami mieszkań w Krakowie czy okolicznych powiatach: krakowskim, wielickim lub proszowickim. Kandydaci muszą spełniać pewne kryteria dochodowe – średni miesięczny dochód netto na jedną osobę w okresie trzech miesięcy przed złożeniem wniosku musi wynosić od 150% do 350% najniższej emerytury dla gospodarstwa jednoosobowego, od 125% do 300% dla gospodarstwa dwuosobowego i od 100% do 250% dla gospodarstwa wieloosobowego. Dochody wszystkich osób mieszkających razem w gospodarstwie domowym są uwzględniane przy kwalifikacji.

Dodatkowo, osoby starające się o udział w programie nie mogą mieć żadnego długu wynikającego z korzystania z lokalu mieszkalnego należącego do mieszkalnego zasobu gminy. Po sprawdzeniu wniosków, tworzona jest tzw. lista remontowa uprawnionych osób.

Zainteresowanie programem, który miasto rozpoczęło w 2022 roku, było duże. W pierwszej edycji programu zgłosiło się 717 osób, a na liście remontowej znalazło się 50 kandydatów. 40 z nich znalazło lokal do wynajęcia, a 26 mieszkań zostało już odnowionych i zamieszkanych. Prace remontowe są jeszcze prowadzone w pozostałych lokalach. Druga edycja programu przyciągnęła jeszcze więcej chętnych – złożono 972 wnioski, a lista remontowa objęła już 100 gospodarstw domowych. 74 lokale mają już przyszłego najemcę, a w mieszkaniach trwają jeszcze prace remontowe.