Odbyła się kolejna konsekracja w krakowskiej diecezji

W czwartek, czyli w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, trzy kobiety z diecezji krakowskiej, przy czym dwie z nich pochodzą spoza stolicy Małopolski, wstąpiły do Zakonu Dziewic. Podczas uroczystej Eucharystii w Katedrze Wawelskiej biskup pomocniczy Janusz Mastalski dokonał konsekracji i włączenia pań do stanu dziewic. W Polsce jest obecnie 397 dziewic konsekrowanych, najwięcej w diecezji krakowskiej – 57.

W zależności od miejsca zamieszkania i szczególnych darów, jakimi zostały obdarzone, dziewice konsekrowane zobowiązują się do pokuty, uczynków dobroci, głoszenia wiary i intensywnej modlitwy. Regularnie odmawiają Liturgię Godzin, ze szczególnym uwzględnieniem Jutrzni i Nieszporów.

Stanisław Szczepaniec, delegat biskupa odpowiedzialny za duszpasterstwo stanu dziewic w archidiecezji krakowskiej, stwierdza, że do podstawowych obowiązków dziewic konsekrowanych należy modlitwa i pokuta. Ponadto powinny one uczestniczyć w działaniach, które odpowiadają ich szczególnym umiejętnościom, zasobom i dyspozycyjności, takim jak wszelkie talenty, charyzmaty, a także sytuacja czasowa, zdrowotna czy finansowa, którą posiadają. Podkreśla, że najistotniejszą rzeczą jest ich wkład, który może polegać na głoszeniu Ewangelii i wzbudzaniu wiary u innych.