Planowany termin zakończenia rozbudowy al. 29 Listopada w Krakowie to koniec listopada

Firma odpowiedzialna za realizację projektu rozbudowy jednej z najważniejszych dróg samorządowych na północy Krakowa, a mianowicie al. 29 Listopada, planuje zakończyć swoje prace do końca listopada tego roku. Następnie, po przeprowadzeniu odbiorów, wnioskuje o wydanie pozwolenia na użytkowanie drogi jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

Wiadomość ta została przekazana przez Urząd Miasta Krakowa w ostatni czwartek, podkreślając, że prace nad rozbudową głównej arterii wylotowej w kierunku stolicy na odcinku od ul. Woronicza do granicy miasta są już na ukończeniu. Wykonawca prac wykazuje dużą dynamikę działań, aby zrealizować zaplanowany harmonogram.

Planowane jest stopniowe udostępnianie różnych odcinków drogi do użytkowania publicznego. Chodniki na odcinku od ul. Woronicza do ul. Powstańców mają być oddane do pełnej dyspozycji pieszych około połowy listopada. Z kolei prace nad infrastrukturą podziemną na ulicach Kuźnicy Kołłątajowskiej i Siewnej mają zakończyć się do końca października. Otwarcie drugiej z wymienionych ulic dla ruchu drogowego planowane jest na dzień 10 listopada.

W okresie przełomu października i listopada przewidziane są prace bitumiczne na odcinku między ulicami Chlebową a Powstańców. Wykonawca deklaruje, że do 10 listopada zamierza położyć tam przedostatnią, wiążącą warstwę asfaltu. Z kolei odcinek od ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej do wiaduktu linii kolejowej nr 95 powinien być wybudowany z warstwą wiążącą do 15 listopada.

Prace nad całym projektem obejmują także montaż sygnalizatorów świetlnych, instalację oświetlenia ulicznego oraz pętli indukcyjnych. Prowadzone są również prace przygotowawcze związane z zagospodarowaniem terenów zieleni. Planowane jest nasadzenie 371 drzew i około 17 tysięcy krzewów, które mają być zakończone w listopadzie.

Z powodu prowadzonych prac niezbędne są zmiany organizacji ruchu na drogach, które zostaną wprowadzone w najbliższych tygodniach. W drugim tygodniu listopada przewiduje się przekierowanie ruchu na skrzyżowaniu ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej i al. 29 Listopada na jezdnię wschodnią.

Inwestycja, realizowana przez Zarząd Inwestycji Miejskich, polega na rozbudowie al. 29 Listopada na odcinku około 2,6 km, od ul. Woronicza aż do granicy miasta. W ramach tej inwestycji tworzone są dodatkowe pasy ruchu dla komunikacji zbiorowej, 5,3 km ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych, 3,8 km buspasów i ekrany akustyczne tam, gdzie są one niezbędne. Prace obejmują przebudowę i budowę 15 skrzyżowań na drodze wylotowej do Warszawy, dwa wiadukty kolejowe oraz infrastrukturę techniczną.

Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.