Profesor Karol Życzkowski z UJ otrzymuje ponad 2,25 mln euro na swoje badania z zakresu mechaniki kwantowej

Badacz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Karol Życzkowski, został laureatem prestiżowego grantu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC), który umożliwi mu kontynuację badań w dziedzinie mechaniki kwantowej. Otrzymane dofinansowanie wynosi ponad 2,25 mln euro i jest to pierwszy tego typu grant zdobyty przez naukowca z tej uczelni. Jak podkreśla rektor uczelni, to wyjątkowy sukces, bowiem granty ERC są uznawane za niezwykle prestiżowe i trudno dostępne.

Wyjątkowość tych grantów polega na ich skomplikowanym procesie ubiegania się o nie i trudnościach związanych z ich zdobyciem. Tylko niewielka liczba polskich naukowców może poszczycić się takim wyróżnieniem, a profesor Życzkowski zdobył je dopiero w roku 2018. W szczególnie trudnej sytuacji są naukowcy aplikujący o granty ERC Advanced, które są przeznaczone dla doświadczonych badaczy z uznanym dorobkiem naukowym. Znajdują się tam projekty, które często prowadzą do przełomowych odkryć naukowych.

Profesor Życzkowski, związany z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, cieszy się obecnie z powodzenia swojego projektu „Typical and Atypical structures in quantum theory (TAtypic)”, który otrzymał znaczące dofinansowanie. Rektor UJ, profesor Jacek Popiel, podkreśla, że to najwyższa półka grantów, najtrudniejszych do zdobycia. Dodaje też, że sukces profesora jest równocześnie sukcesem całej uczelni, bowiem cały jego dorobek naukowy jest związany z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Projekt TAtypic ma na celu badanie mechaniki kwantowej oraz struktur, które mogą odgrywać kluczową rolę w rozwoju teorii informacji kwantowej i technologii kwantowych. Profesor Życzkowski wyraża nadzieję, że jego sukces będzie motywacją dla kolegów naukowców do starania się o podobne granty. Przyznaje jednak, że proces zdobycia grantu był trudny i wymagał nie tylko solidnej wiedzy, ale również dobrze przygotowanej prezentacji projektu oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Profesor Życzkowski wyraził chęć podzielenia się swoim doświadczeniem z innymi naukowcami z UJ, którzy będą ubiegać się o granty ERC.

Profesor Karol Życzkowski ma na swoim koncie wiele osiągnięć naukowych. Pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk. Był stypendystą fundacji Humboldta oraz Fulbrighta, prowadził projekt badawczy w Kanadzie, a w latach 2019-2023 był dyrektorem Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej w Gdańsku. Jest autorem licznych prac naukowych, członkiem Academia Europaea oraz Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk. Obecnie pełni również funkcję prezesa Oddziału PAN w Krakowie.