Przeprawa przez most Grunwaldzki zrewolucjonizowana – plany na przyszłość

Począwszy od czerwca, na moście Grunwaldzkim wprowadzona zostanie nowa, stała organizacja ruchu. Kierowcy jadący od strony Wawelu będą mieli do swojej dyspozycji tylko jeden pas ruchu. Ta modyfikacja, w połączeniu z remontem przewidzianym na kolejny rok, umożliwi kontynuowanie użytkowania mostu aż do momentu wybudowania nowej przeprawy.

Zgodnie z ekspertyzą wykonaną przez Politechnikę Krakowską, most Grunwaldzki może bezpiecznie służyć mieszkańcom jeszcze do 2038 roku. W perspektywie długoterminowej planowane jest jednak jego rozebranie i zastąpienie go nowym obiektem, który będzie łączył Stare Miasto i Dębniki.

Ale aby te plany mogły zostać zrealizowane i most mógł funkcjonować jeszcze przez kilkanaście lat, konieczne jest przeprowadzenie prac remontowych oraz wprowadzenie nowej, trwałej regulacji ruchu, która pomoże odciążyć konstrukcję.

Nowe reguły dotyczące ruchu zostaną wprowadzone już w czerwcu. Ustalono ograniczenie tonażu do 7,5 tony oraz wykluczenie z ruchu pojazdów samochodowych na skrajnym pasie jezdni, od strony Wawelu. Pas ten zostanie przeznaczony dla rowerzystów. Ograniczenia te są identyczne jak te wprowadzone kilka lat temu i będą obowiązywać aż do momentu wybudowania nowej przeprawy.

Tymczasem trwają przygotowania do remontu mostu. Na koniec maja Zarząd Dróg Miasta Krakowa wyłonił firmę, która będzie odpowiedzialna za opracowanie projektu prac remontowych oraz uzyskanie niezbędnych decyzji umożliwiających ich realizację. Według umowy, wykonawca ma na to czas do marca przyszłego roku.

Po zakończeniu etapu projektowego, Zarząd Dróg Miasta Krakowa planuje ogłosić przetarg na przeprowadzenie prac remontowych. Ma to nastąpić na styku II i III kwartału 2025 r. Zostanie wtedy wymieniona nawierzchnia jezdni i torowiska, a także naprawiona płyta żelbetowa. Dodatkowo, zostanie przebudowany ciepłociąg. Szczegółowy zakres planowanych robót poznamy po przygotowaniu projektu.