Przebudowa ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki w Krakowie – najważniejsze etapy i wyzwania

Zaawansowane prace renowacyjne na krakowskich ulicach Zwierzynieckiej i Kościuszki są w toku. Zgodnie z deklaracją wykonawców, do 1 września bieżącego roku powinny zakończyć się roboty na ulicy Zwierzynieckiej. Natomiast prace na ulicy Kościuszki potrwają nieco dłużej, spowodowane niespodziewanymi przeszkodami napotkanymi podczas realizacji projektu. Kolejna ważna informacja dotyczy kierowców: w okresie letnim planowany jest remont skrzyżowania z Alejami Trzech Wieszczów od strony ul. Kościuszki.

Całościowe prace remontowe na obu ulicach rozpoczęły się we wrześniu minionego roku i obejmują kompleksową przebudowę, czyli nie tylko wymianę asfaltu, chodników czy torowiska, ale również infrastruktury podziemnej.

Dobra wiadomość dla mieszkańców dotyczy otwarcia ulicy Zwierzynieckiej przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Taką zapowiedź przekazał w czasie konferencji prasowej zastępca prezydenta Krakowa – Stanisław Kracik.

Tak wielka inwestycja pozwoliła na modernizację wszystkich sieci znajdujących się pod ziemią, co zapewni ich bezproblemowe funkcjonowanie przez następne dekady. Niemniej jednak, zlokalizowanie tych sieci wymagało dodatkowych prac.

Wśród przyczyn opóźnień inwestycji w tym projekcie wymienia się konieczność demontażu odcinka wodociągu o średnicy 800 mm na długości ok. 88 metrów wzdłuż mostu na Rudawie. Kolejnym wyzwaniem była budowa nowego fragmentu sieci ciepłowniczej o długości 265 metrów. Poza tym, podczas robót okazało się, że wiele kamienic nie jest podłączonych do kanalizacji deszczowej. Również natrafiono na setki metrów nieznanych wcześniej kabli i przewodów teletechnicznych. Ponadto, prace ziemne odkryły liczne relikty kolidujące z projektowanymi elementami.

Całość inwestycji, ze względu na napotkane przeszkody, a szczególnie przebudowę ul. Kościuszki, może ulec opóźnieniu do sześciu miesięcy. Mimo to kierowcy będą mogli sukcesywnie korzystać z kolejnych odcinków tej ulicy, a do końca roku po nowym torowisku ruszą tramwaje.

Remont skrzyżowania z Alejami Trzech Wieszczów przy ul. Kościuszki planowany jest na okres letni, co wiąże się z koniecznością zamknięcia tego ważnego dla miasta obszaru. Podobne prace zostaną przeprowadzone na skrzyżowaniu ulic Królowej Jadwigi, Księcia Józefa i Kościuszki, co spowoduje wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na Królowej Jadwigi.

Przebudowa ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki nie tylko utrudnia życie mieszkańców, ale również lokalnych przedsiębiorców. Na tych terenach działają głównie małe firmy z różnych branż. Dlatego miasto postanowiło zaoferować firmom wsparcie, oferując m.in. obniżkę czynszu o 50% oraz inne formy pomocy, jak choćby możliwość podnajmu lokalu czy system ulg w spłacie zadłużenia.

Zakończenie inwestycji przyniesie wiele korzyści. Znacznie poprawi się komfort jazdy tramwajem dzięki zmniejszeniu hałasu i drgań. Dodatkowo infrastruktura dostosowana będzie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a nowa estetyka miejsca przyciągnie mieszkańców do korzystania z tej przestrzeni.