Przełomowy program Ministerstwa Klimatu i Środowiska na rzecz zielonej przestrzeni publicznej

Statystyki pokazują, że w około 600 polskich miastach udział terenów zielonych nie przekracza 3,5%. Jest to alarmująca informacja, która powinna skłaniać do refleksji i podjęcia działań. W odpowiedzi na tę sytuację, Ministerstwo Klimatu i Środowiska wprowadza innowacyjny program dedykowany dla miejscowości liczących do 50 tysięcy mieszkańców. Program ma na celu odbetonowanie publicznej przestrzeni miejskiej.

Otacza nas coraz więcej betonu – na rynkach, chodnikach, parkingach. Czy jest to najodpowiedniejsze rozwiązanie? Burmistrz Nowego Targu wierzy, że takie utwardzone powierzchnie są najbardziej funkcjonalne zwłaszcza pod kątem organizacji różnych wydarzeń. Jednakże Grzegorz Watycha przyznaje, że po pewnym czasie dominacji betonu nadchodzi czas na refleksję i konieczność zwrócenia się ku zielonej przestrzeni.

Teraz miasta poniżej progu 50 tysięcy mieszkańców mają możliwość ubiegania się o fundusze na realizację projektów związanych ze zmniejszaniem ilości betonu w przestrzeni publicznej. Nowatorski program Ministerstwa Klimatu i Środowiska przewiduje dotacje w wysokości od 500 tysięcy do 2 milionów złotych.

Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska podkreśla, że wszyscy pragniemy mieszkać w otoczeniu zieleni, oddychać czystym powietrzem i mieć dostęp do miejsc, które nie tylko zatrzymują wodę, ale także ją przepuszczają.

Dofinansowanie uzyskane w ramach rządowego programu może zostać przeznaczone na tworzenie parków, ogrodów czy też budowę zbiorników retencyjnych oraz nawierzchni przepuszczających wodę. Właśnie takie projekty planuje już realizować Nowy Targ. W mieście pojawią się również nowe drzewa. Choć program jest obecnie na etapie pilotażu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest otwarte na jego dalszą kontynuację w przypadku dużej liczby zainteresowanych miast.