Zakładane koszty budowy nowej części siedziby IPN w Krakowie przekraczają 100 mln złotych

Instytut Pamięci Narodowej (IPN) w Krakowie, mimo że prace adaptacyjne i przebudowawcze byłego aresztu u zbiegu ulicy Czarnieckiego jeszcze się nie zakończyły, już teraz planuje nową inwestycję. Trwa proces ogłaszania przetargu na realizację tego ambitnego projektu, który szacowany jest na ponad 106 milionów złotych.

Siedziba IPN mieści się obecnie w miejscu, które przez wiele lat służyło jako areszt. Ten podgórski obiekt penitencjarny zakończył swoją działalność w 2018 roku i od tamtego czasu jest stopniowo adaptowany na potrzeby Instytutu. Koszt tych prac wynosi ponad 27 milionów złotych. Wstępne założenia projektowe obejmowały wyburzenie części budynków znajdujących się na terenie nieruchomości, takich jak budynek administracyjny czy dawna kancelaria przepustek.

Projekt przewiduje również wyburzenie niemal całej konstrukcji muru wraz z wieżą strażniczą, które otaczają działkę. Te zmiany mają miejsce w ramach wieloletnich starań o rozbudowę i modernizację siedziby IPN w Krakowie.