Renowacja krakowskiego fortu "św. Benedykt" – dziewięć firm w grze o wykonanie prac

Dziewięć przedsiębiorstw z wyraziło chęć podjęcia się renowacji znanego krakowskiego fortu „św. Benedykt”. Fort ten, będący jednym z charakterystycznych punktów Podgórza, ma po renowacji stać się centrum edukacyjnym dla najmłodszych mieszkańców miasta.

Fort „św. Benedykt” od dawna wymagał renowacji. W 2022 roku przystąpiono do remontu przedbramia, który był najbardziej pilną interwencją. W tym samym czasie rozpoczęto planowanie kolejnej dużej inwestycji. Zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym opracowanym w 2022 roku, fort ma zostać zaadaptowany na potrzeby edukacyjne, promując nauki ścisłe wśród dzieci i młodzieży.

Zarządzającym obiektem będzie krakowskie Muzeum Inżynierii i Techniki. W planach jest także otworzenie niewielkiej kawiarni na parterze fortu. Decyzje te wynikły z wcześniejszych konsultacji społecznych. Projekt adaptacji fortu uzyskał akceptację Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, który uznał go za jeden z kluczowych projektów do wsparcia w latach 2023-2025.

Na początku lutego Zarząd Budynków Komunalnych poinformował o planowanym rozpoczęciu prac budowlanych wiosną. Zgodę na realizację projektu wyraził wojewódzki konserwator zabytków, który wydał pozwolenie konserwatorskie dla tej inwestycji w styczniu.

Projekt podzielono na dwie fazy. Pierwsza obejmuje remont elewacji i prace te mają się rozpocząć wiosną. Druga faza to prace adaptacyjne, które mają doprowadzić do pełnej adaptacji fortu do nowych funkcji – to m.in. budowa instalacji, posadzek, wykończenie wnętrz, montaż stolarki, windy itp. W lutym ZBK informował, że ta część jest jeszcze na etapie projektowania i uzgadniania szczegółów z odpowiednimi jednostkami i podmiotami.

We wtorek ZBK otworzył oferty przetargowe. Dla tego projektu miasto przeznaczyło prawie 5,2 mln zł, a wszystkie z dziewięciu ofert mieszczą się w tym budżecie. Najniższą cenę (ok. 3,6 mln zł) zaproponowała firma Budmex, a najwyższą (ok. 5 mln zł) – Dyskret.

Teraz czeka się na ocenę ofert i wybór najkorzystniejszej z nich. W decyzji o przyznaniu kontraktu, oprócz ceny, brane będą pod uwagę także propozycje dotyczące okresu gwarancji oraz doświadczenie kierownika prac konserwatorskich.