Rozlicz swój podatek w Krakowie i pomóż miastu kwitnąć

Imagine Kraków ożywiony różnorodnymi kolorami – zielonymi parkami, niebieskimi tramwajami, żółtymi budynkami szkolnymi, czerwoną połyskującą dachówką odrestaurowanych zabytkowych kamienic i czarnym asfaltem pokrywającym drogi. To wszystko jest możliwe, jeśli więcej mieszkańców Krakowa zdecyduje się rozliczać swoje podatki na miejscu. Dzięki temu fundusze te mogą być reinwestowane w nasze lokalne społeczności, pomagając kształtować i ulepszać nasze bezpośrednie otoczenie.

Po raz trzynasty została uruchomiona kampania mająca na celu przekonać mieszkańców Krakowa do lokalnego rozliczenia podatku dochodowego. Jak to zrobić? Wystarczy aktualizować adres zamieszkania w rocznym zeznaniu podatkowym. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) jest dzielony między samorządy, a część z tych środków trafia do miejsca, w którym żyjemy, pracujemy i korzystamy z różnych usług oraz ofert.

Zasoby finansowe gromadzone przez PIT

W Krakowie wpływy z tytułu PIT stanowią znaczącą część budżetu miasta, sięgającą około ćwierci jego wartości. Na koniec 2022 roku, dochody z PIT wyniosły 2 miliardy 18 milionów złotych. Kwota ta została zgromadzona dzięki 677 259 osobom, które zdecydowały się rozliczyć swój podatek w Krakowie. To oznacza, że średnio jeden podatnik przekazał blisko 3 tysiące złotych na rozwój miasta.

W ciągu ostatnich trzech lat liczba podatników wzrosła o prawie 70 tysięcy. Mimo to, Kraków nadal ma potencjał do zwiększenia tej liczby, ponieważ liczba mieszkańców jest większa niż osób rozliczających tutaj podatek dochodowy. Tylko w ubiegłym roku nowi podatnicy przekazali na rzecz miasta ponad 31,5 miliona złotych.

Promocja lokalnego rozliczania podatków

Z tego powodu Urząd Miasta Krakowa przypomina mieszkańcom – zarówno tym nowym, jak i tym, którzy jeszcze nie rozliczają swojego podatku w Krakowie – o znaczeniu PIT dla rozwoju miasta i utrzymania wysokiej jakości usług miejskich. Kampania promująca lokalne rozliczanie podatków będzie prowadzona od końca lutego do końca kwietnia przede wszystkim w sieci i w miejskich kanałach informacyjnych, w tym w mediach społecznościowych. Plakaty z hasłem „Nadaj barw swojemu miastu. Płać podatki w Krakowie” będą widoczne m.in. w tramwajach i autobusach komunikacji miejskiej oraz na przystankach.

Przejście na rozliczanie podatków w Krakowie

Aby rozliczać swój podatek w Krakowie, nie musisz być tutaj zameldowany, wystarczy tu mieszkać. Zgodnie z prawem, urząd skarbowy właściwy dla podatnika to ten, który odpowiada jego miejscu zamieszkania w dniu składania zeznania podatkowego. W trakcie sezonu rozliczeń podatkowych należy wpisać krakowski adres zamieszkania na formularzu PIT i wymienić dane odpowiedniego urzędu skarbowego.

W Krakowie działa sześć urzędów skarbowych. Każdy z nich obsługuje określoną dzielnicę lub ulicę. Aby dowiedzieć się, który urząd skarbowy jest dla Ciebie właściwy, możesz skorzystać z wyszukiwarki, która przypisze odpowiedni urząd do Twojego adresu. Warto pamiętać, że o zmianie adresu można poinformować urząd skarbowy również poza okresem rozliczeń podatkowych, korzystając z formularza ZAP-3. Zgłoszenie to można składać osobiście, pocztą tradycyjną lub elektronicznie.