Stan prac przy budowie Północnej Obwodnicy Krakowa: jak kształtują się postępy?

Upłynęły trzy tygodnie od chwili, gdy wykonano przebicie w tunelu znajdującym się na trasie S52 pod Zielonkami. Ciekawe jest, jak od tamtej pory prezentuje się wnętrze tej konstrukcji. Zdjęcia z budowy udostępnione przez GDDKiA wskazują na znaczący postęp prac. Ziemia nie tylko została usunięta, ale także rozpoczęto montaż okładzin na ścianach tunelu oraz przystąpiono do przygotowań związanych z zbrojeniem i betonowaniem jego dna.

Północna Obwodnica Krakowa rośnie w oczach – obiekty takie jak mosty, tunele czy konstrukcje oporowe są już gotowe w ponad 90 procentach. Teraz przyszedł czas na prace drogowe, które są ukończone w 66%. W najbliższym czasie główna uwaga GDDKiA skierowana będzie na asfaltowanie.

Północna obwodnica Krakowa, będąca częścią drogi ekspresowej S52, po ukończeniu będzie miała długość 12,3 km. Składać się będzie z dwóch jezdni, po trzy pasy ruchu każda. Za pomocą specjalnych węzłów drogowych zostanie połączona z obecnym układem komunikacyjnym, a 20 km dróg dojazdowych zapewni dogodne połączenia z obszarem Krakowa i okolicznych miejscowości. W ramach projektu przewiduje się również dobudowanie czterech łącznic do węzła Modlnica.

Na drugim końcu infrastruktury drogowej znajdować się będzie węzeł Kraków Mistrzejowice. Jego budowa planowana jest w ramach realizacji S7 i będzie stanowił miejsce połączenia obu dróg ekspresowych, co skutkować będzie zamknięciem obwodnicy wokół Krakowa. W ciągu całości trasy S52 POK powstaną dwa tunele – jeden w Zielonkach (o długości 653 m) oraz drugi w Batowicach (496 m). Pierwszy umożliwi poprowadzenie obwodnicy pod rzeką Prądnik, natomiast drugi umożliwi przejazd przez wzgórza. Planowana jest również budowa 27 konstrukcji (w tym wiaduktów i estakady) oraz 4 km murów oporowych. Między tunelem w Batowicach a węzłem Węgrzce powstanie najdłuższa na odcinku S52 estakada, która będzie miała prawie 570 metrów długości.