Transformacja infrastruktury kolejowej w Krakowie i regionie

Wielka rewitalizacja terenów nad Wisłą, które były wcześniej zajęte przez budowę nowego mostu kolejowego, jest w pełnym toku. Kamienne brzegi koryta rzeki oraz ścieżki dla pieszych i rowerzystów na bulwarze zostaną odbudowane do końca bieżącego miesiąca. Wykonawcy pracują intensywnie, a wcześniej przeprowadzili prace związane z usuwaniem pozostałości po starym moście, co przyczyniło się do poprawy przepustowości koryta rzeki.

Nowy most kolejowy nad Wisłą w Krakowie jest jednym z największych projektów kolejowych w historii miasta. 9 czerwca, po sześciu latach trwającej budowy, została uruchomiona druga para torów, przechodzących przez centrum Krakowa. W jej składzie znalazły się również estakady oraz mosty kolejowe przebiegające nad Wisłą. Przy jednej z tych konstrukcji powstała dodatkowo kładka pieszo-rowerowa, która umożliwia komunikację pomiędzy Grzegórzki, Kazimierzem a Zabłociem. Natomiast we wrześniu zakończono budowę nowego przystanku kolejowego Kraków Grzegórzki.

PKP PLK planuje dalsze inwestycje w infrastrukturę kolejową Krakowa. Zapowiedziane są nowe przystanki w Nowej Hucie, które umożliwią stworzenie kolejowej obwodnicy wschodnich części miasta.

Podobne działania PKP Polskie Linie Kolejowe podejmują także poza granicami stolicy Małopolski. Podpisano już umowę na projektowanie i budowę przystanku kolejowego w Pisarach. Do końca 2024 roku mieszkańcy tej miejscowości będą mogli korzystać z nowoczesnych peronów przy zmodernizowanej trasie Kraków – Katowice. Ten przystanek jest jednym z wielu planowanych do realizacji w regionie, jako część „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”.