Trwają deliberacje nad programem miejskim dotyczącym troski o zwierzęta bezpańskie i zapobieganiu ich bezdomności na rok 2024

Obecnie odbywają się dyskusje na temat miejskiego planu dbałości o zwierzęta pozostawione bez opieki i przeciwdziałaniu ich bezdomności w perspektywie roku 2024. Do 26 stycznia jest możliwość przekazania uwag w tej sprawie. Podczas tego okresu, w ramach tych konsultacji, przewidziano dyżury telefoniczne, spotkania doradcze oraz możliwość przesyłania uwag za pomocą specjalnie przygotowanego formularza.

Organizacje społeczne, które są zainteresowane tą problematyką, mają możliwość przekazywania swoich wniosków w formie elektronicznej lub przesłania ich tradycyjną pocztą na adres: Wydział Kształtowania Środowiska UMK os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

Zaplanowany harmonogram konsultacji wygląda następująco:
wtorek, 9 stycznia, w godzinach 13.00-15.00 – dyżur telefoniczny pod numerem: 12 616 88 80
wtorek, 16 stycznia, w godzinach 15.00-17.00 – spotkanie doradcze w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska UMK, os. Zgody 2, pokój 409 lub 417.
Do 26 stycznia trwa zbieranie uwag za pomocą formularzy konsultacyjnych.

Dyskusje nad projektem uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącej przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2024” odbywają się w oparciu o ustawę o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.