W Bronowicach powstaje park służący aktywnej rekreacji i odpoczynkowi

Pierwszy etap konstrukcji parku w Bronowicach jest w pełnym toku. Wkrótce lokalna społeczność będzie mogła korzystać z nowo wybudowanej siłowni plenerowej, a także ścieżek spacerowych. Ponadto, w parku znajdować się będą ławki, pojemniki na odpady, leżaki i hamaki. Dzięki tym zmianom, teren ten stanie się bardziej funkcjonalny. Projekt ten jest efektem realizacji dwóch inicjatyw zawartych w budżecie obywatelskim – jednej na szczeblu dzielnicowym, drugiej na szczeblu ogólnomiejskim.

Park Bronowice to obszar położony bezpośrednio przy Forcie reditowym nr 7 „Za Rzeką”, który stanowił część systemu obronnego Twierdzy Kraków. Teren ten sąsiaduje od zachodu z ulicą Rodakowskiego, od północy z linią kolejową łączącą Kraków z Katowicami, a od wschodu z terenem fortu Bronowice. Od strony południowej graniczy natomiast z ulicą Kmietowicza. Miejsce to jest dobrze skomunikowane i dostępne z każdej strony.

W 2018 roku teren wokół fortu Bronowice został przejęty przez miasto, co sprawiło, że Kraków zyskał kolejne zielone miejsce do relaksu. Wprowadzono tam ławki, usunięto ogrodzenie a także stworzono kolorową łąkę kwietną. Świadomość mieszkańców Bronowic o znaczeniu tego miejsca dla ich lokalnej społeczności wzrosła w ostatnich latach. Mimo, że jest to teren zielony, wymaga on ciągłych prac i inwestycji, aby stać się miejscem idealnym zarówno do zabawy, jak i aktywnej rekreacji czy odpoczynku. Dzięki wsparciu Rady Dzielnicy oraz licznych głosów oddanych na projekty w ramach budżetu obywatelskiego, możliwa jest realizacja tych celów.

Pierwszy etap budowy parku przy forcie w Bronowicach jest prowadzony w ramach dwóch zadań: „Park przy Forcie w Bronowicach”, budżet obywatelski dzielnicowy, edycja IX oraz „Łączymy parki 2.0”, budżet obywatelski ogólnomiejski, edycja IX. Umowa na wykonanie robót budowlanych została podpisana w maju 2023 roku. Teraz następuje czas na wzbogacenie przestrzeni parku i zapewnienie mieszkańcom komfortu korzystania z niego.

Planowane jest również przeprowadzenie drugiego etapu budowy parku. Zakłada on modernizację istniejącego budynku wraz z wykonaniem wielofunkcyjnego boiska, montaż stołów piknikowych, wykonanie oświetlenia oraz budowę ścieżki sportowej i naturalnej strefy zabaw. Przewiduje się również utworzenie drewnianych tarasów na torach wraz ze strefą rekreacji dla najmłodszych dzieci, jak i miejsca na seanse kina plenerowego. Planowany jest także montaż małej architektury takiej jak leżaki, huśtawki, kosze na śmieci, ławki i stojaki na rowery, a także nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej.