Zielone światło dla ochrony 5-hektarowego obszaru "Łąki nad Rudawą": decyzja Rady Miasta Krakowa

Podjęto decyzję o zabezpieczeniu około 5 hektarów terenu w dolinie rzeki Rudawy. To krakowscy radni postanowili, że „Łąki nad Rudawą” będą podlegać ochronie. Obszar ten zostanie objęty specjalnym użytkiem ekologicznym.

Stworzenie użytku ekologicznego na tym terenie ma na celu konserwację ekosystemu doliny rzeki Rudawy. Jest to kluczowe zarówno dla lokalnej, jak i regionalnej różnorodności biologicznej, a także dla zachowania naturalnych siedlisk i krajobrazu. Decyzja ta została podjęta przez radnych miasta Krakowa, którzy uznali, że obszar o powierzchni około 5 hektarów wymaga szczególnej troski.